Icarus®

Icarus ir saulesaizsardzības sistēma no alumīnija, perforētām vai viengabalainām lamelēm, kuras var uzstādīt dažādos veidos, lai sasniegtu optimālu saulesaizsardzības līmeni. Lameles var būt kustīgas vai fiksētas, var tikt uzstādītas vertikāli vai horizontāli. Šī sistēma var tikt izmantota kā ārējā vides reklāma.

Icarus Quickfix
Saulesaizsardzības sistēmas Icarus Quickfix elementu vienkāršā uzstādīšana ir iespējama pateicoties unikālai un patentētai lameļu stiprināšanas sistēmai. Vispirms uz fasādes uzstāda vadotnes, bet pēc tam lameles stiprinās pie vadotnēm ar klipšu palīdzību.

Icarus Fixed
Lameles fiskējas starp gala paneļiem. Sistēma var tikt uzstādīta horizontāli, vertikāli vai slīpumā. Icarus ir elastīgs risinājumos, jo ir iespējami dažādi izpildījuma varianti, atkarībā no Jūsu prasībām un vēlamā dizaina.

Saules aizsardzības sistēma Icarus ar kustīgām lamelēm.
Sistēma var tikt uzstādīta horizontāli, vertikāli vai slīpumā. Lameles var pagriezties 90 grādos, taču atsevišķos projektu risinājumu gadījumos, precīzākiem aprēķiniem, ir nepieciešams sazināties ar mūsu biroju. Lamelēm ir pieejama gan mehāniska gan automātiska vadība.